Intern behandelteam ouderenzorg

De overheid stimuleert ouderen om langer thuis te blijven wonen. Hierdoor wordt de zoektocht naar een woonzorgorganisatie vaak uitgesteld en is de zorgvraag dikwijls complex op het moment dat een verhuizing toch in beeld komt. Om die toenemende zorgzwaarte goed op te vangen en de juiste deskundigheid in huis te hebben, heeft Domus Magnus een eigen behandelteam ontwikkeld. Iets wat nog lang niet vanzelfsprekend en dus uniek is in de particuliere ouderenzorg.

Intensieve samenwerking

Het behandelteam dat bij Domus Magnus werkt, bestaat uit specialisten ouderengeneeskunde, (GZ-) psychologen en paramedische adviseurs fysiotherapie en ergotherapie. Het team werkt nauw samen met de hoofdbehandelaar van de bewoner, de huisarts, en met eventuele externe behandelaren. Zij voeren op regelmatige basis een multidisciplinair overleg (MDO), waarbij ook de bewoner en/of vertegenwoordiger wordt uitgenodigd om zorgvragen en wensen rond behandeling te bespreken. Daarnaast ondersteunt het behandelteam de zorgteams op de locaties, zodat er onder deskundige leiding van elkaar geleerd kan worden. Hierbij staat de vraag centraal staat hoe we een bewoner de beste zorg kunnen bieden die ook perfect aansluit op de persoonlijke wensen.

Meer aandacht en rust voor de bewoner

Het behandelteam biedt dus extra kennis en aandacht voor een bewoner wanneer de zorgzwaarte de huisartsgeneeskundige zorg overschrijdt. Het team maakt onder meer mobiliteitsplannen, doet medicatiereviews en geriatrische assessments. Veel diagnostiek gebeurt nu in huis waardoor het vaak niet meer nodig is om naar een ziekenhuis te gaan. Dit geeft onze bewoners en hun dierbaren veel rust.

Met elkaar de zorg verbeteren

Het behandelteam fungeert tevens als coach en sparringpartner voor de zorgteams werkzaam op de woonzorglocaties van Domus Magnus. Het team kijkt mee, adviseert en coacht zorgmedewerkers. Op deze manier kunnen zij al lerend van en met elkaar de bewoner nog beter begeleiden.