Reserveringsvoorwaarden zorghotel

RESERVERINGSVOORWAARDEN

 • Na ontvangst van het door u ondertekende reserveringsformulier inclusief een kopie van het identiteitsbewijs, plannen wij de reservering. Hiervan ontvangt u een schriftelijke bevestiging. Met ondertekening bevestigt u de formulieren volledig en naar waarheid te hebben ingevuld en op de hoogte te zijn van de inhoud van de voorwaarden en brochure.
 • Het ondertekende formulier geldt als verblijfsovereenkomst met de locatie van de Domus Magnus.
 • Een reservering verloopt via het reserveringsformulier en kan aangevraagd worden bij een verblijf van minimaal 5 nachten.
 • Een tijdelijk verblijf geeft geen garantie tot een permanent verblijf. Domus Magnus heeft de mogelijkheid omzetting naar een permanent verblijf te weigeren.

ANNULERINGSVOORWAARDEN

 • De annulering van de reservering dient schriftelijk bekend gemaakt te worden aan de locatie van Domus Magnus. Niet verschijnen op de afgesproken dag/tijd wordt gezien als annulering.
 • Indien de annulering van de reservering tot 14 dagen vóór uw geplande dag van aankomst is ontvangen, zijn de annuleringskosten 3 dagen/nachten.
 • Indien de reservering tussen de 13e dag en de dag van uw geplande aankomst wordt geannuleerd, zijn de annulerings- kosten 5 dagen/nachten.
 • Uiterlijk 24 uur voor de opnamedatum, dient u Domus Magnus telefonisch of schriftelijk op de hoogte te stellen van veranderingen in uw opnamedatum, vanwege medische redenen, met een maximum van 2 dagen. Doet u dit niet tijdig, dan wordt de opnamedag in rekening gebracht.

BETALINGSVOORWAARDEN
De kosten van verblijf staan vermeld in de brochure en wordt zo mogelijk bekend gemaakt in uw reserveringsbevestiging. De gast is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de betaling van alle kosten inzake verblijf en overige posten. Vergoeding van uw verzekering worden zo mogelijk vooraf verrekend.

 • De betaling van kosten dient te gebeuren aan Domus Magnus met een Nederlands wettig betaalmiddel, zonder enige inhouding.
 • Bij overschrijding van de betalingstermijn ontvangt de debiteur een herinneringsfactuur. Mocht de betaling ondanks de herinneringsfactuur uitblijven, dan is Domus Magnus gerechtigd een incassobureau in te schakelen. Alle kosten (rente plus incasso) voor invordering van de betaling zijn voor rekening van de debiteur.
 • Domus Magnus hanteert een dagtarief voor herstelgasten. Binnen het tarief zijn zonder onderscheid opgenomen de kosten van verblijf, services en de maaltijden. Drankjes, maaltijden etc. buiten het basisaanbod om worden apart in rekening gebracht.
 • U wordt op de dag van aankomst verwacht rond 11.00 of 13.30 uur. Op de dag van vertrek dient het appartement voor 11.00 uur te worden opgeleverd. Desgewenst kunt u nog wel gebruik maken van de lunch. Uiteraard zijn aankomst- en vertrektijden in overleg bespreekbaar.
 • Bij oplevering na bovengenoemde tijd, in overleg met de locatie, wordt de gehele dag in rekening gebracht. U heeft recht op alle maaltijden en het volledig gebruik van uw kamer tot ’s avonds acht uur op de dag van vertrek.
 • Vanaf de aankomst op de opnamedag op de locatie van Domus Magnus geldt dat, indien u besluit binnen de reserveringsperiode te vertrekken, de kamerhuur vanaf de dag van vertrek voor de resterende reserveringsperiode aan u in rekening wordt gebracht tot een maximale periode van 7 dagen.

Heeft u nog vragen over de reserveringsvoorwaarden? Neem dan gerust contact op.