Kleinschalig wonen met dementie

Een veilig thuis

Mensen met dementie of andere cognitieve geheugenproblematiek krijgen moeite om de regie over hun eigen dagelijkse leven te voeren. Ze raken langzaamaan het overzicht kwijt en dit brengt vaak gevoelens van onbehagen en angst met zich mee. Het zelfstandig wonen lukt niet meer en er moet gezocht worden naar een goede en veilige oplossing.

Door de kleinschalige locaties en onze gespecialiseerde medewerkers in dementiezorg, geven we het veilige geborgen gevoel weer terug. Door het huiselijke en knusse karakter van locaties creëren wij een omgeving waar men zich niet ontheemd voelt in de ingewikkelde wereld die dementie met zich mee kan brengen.  

Aansluiten bij de belevingswereld
Wij helpen de bewoners bij hun dagelijkse leven en proberen aan te sluiten bij hun belevingswereld. Dit doen wij door bijvoorbeeld met eenvoudige symbolen te communiceren met de bewoner. Woorden kunnen soms niet de juiste informatie overbrengen, maar symbolen kunnen dat vaak wel. Denk bijvoorbeeld aan een schort die aangeeft dat het eten klaargemaakt wordt.

Tenslotte is op iedere locatie van Domus Magnus op een centrale plek een aquarium te vinden. Licht, kleuren en rustige bewegende beelden zijn lang waarneembaar voor onze bewoners. De plek bij het aquarium wordt ervaren als een rustgevende plek.