Onze visie op zorg

Bewoners van Domus Magnus ontvangen persoonsgerichte zorg in een veilige omgeving. Oud worden zoals ú dat wenst, op een plek die voelt als thuis. Daar streven en handelen wij elke dag naar.  

24 uur per dag zorg aanwezig

Op onze locaties is 24 uur per dag een zorgmedewerker aanwezig. Als bewoner ontvangt u een  persoonlijk alarmeringssysteem waarmee u een van de medewerkers direct oproept wanneer dat nodig is. De zorg verlenen wij in uw appartement dat u bewoont op een van onze woonzorglocaties.

Persoonlijk zorgarrangement

Voor al onze bewoners stellen wij een persoonlijk zorgarrangement op; het zorgleefplan. Daarbij vinden wij het belangrijk om u, en uw dierbaren, goed te leren kennen. Zodat zorg en welzijn perfect aansluiten op uw wensen en gewoonten. De inhoudelijke invulling van de zorguren wordt aan de hand van uw indicatie door het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) vastgelegd. Indien uw indicatie nog niet is aangevraagd, regelen wij dit graag voor u. Om er zeker van te zijn dat wij onze bewoners de juiste en benodigde zorg kunnen bieden, hanteren wij een opnamebeleid. Een screening door het behandelteam van Domus voor iedere bewoner met een (benodigde) zorgindicatie is onderdeel van dit beleid.

Liefdevol en persoonlijk

Omringd worden door liefdevolle aandacht is voor iedereen belangrijk, met name wanneer u de regie over uw leven langzaam kwijtraakt. Vaste gezichten en duidelijke routines zorgen voor een veilig gevoel. Ook bij de inrichting van onze woonzorglocaties en de innovaties die we omarmen houden we rekening met bewoners met cognitieve problemen.

Groot en divers welzijnsaanbod

Houdt u van de krant lezen, wandelen, tuinieren of bakt u graag? Wij kijken naar uw interesses. Op elke locatie wordt een breed scala aan (gezamenlijke en persoonlijke) activiteiten georganiseerd. Denkt u aan uitstapjes, themaweken, lezingen en filmmiddagen. Elke week organiseert de woonzorglocatie een (klassiek) concert waarbij uw dierbaren altijd van harte welkom zijn. Ook stimuleren wij u om in beweging te blijven. Mogen wij u verwelkomen bij onze beweeg- of yogalessen?

Lekker en vers eten

Bij een goed leven hoort lekker eten. Naast ontbijt en lunch kunt u elke avond genieten van een heerlijk diner, bereid met verse ingrediënten door een professionele (chef-)kok. De maaltijden worden geserveerd in onze sfeervolle woonkeukens of restaurants. Maar als u liever in uw eigen appartement eet, is dat uiteraard mogelijk. En willen uw gasten een keer aanschuiven? Dan maken wij dit mogelijk. 

Leren en reflecteren

Wij vinden het belangrijk dat onze medewerkers zich continu blijven ontwikkelen. Daarom besteden we veel aandacht aan (bij)scholing en toetsing. We bieden al onze medewerkers een diversiteit aan (verplichte) trainingen en cursussen die ze direct in de praktijk kunnen toepassen. Onze zorgteams worden daarnaast begeleid door kwaliteitsverpleegkundigen en GZ-psychologen. 

Kwaliteitseisen

We gaan voor de hoogste kwaliteit van zorg en welzijn. Daarvoor leggen we ook verantwoording af aan instanties als de Inspectie Gezondheidzorg en Jeugd (IGJ) en Zorginstituut Nederland. Het kwaliteitsinstituut Perspekt beoordeelt ons sinds 2014 door middel van een onafhankelijke externe audit met een Gouden Prezo.

Ons kwaliteitsverslag 2019 vindt u hier.