Onze zorg

Op alle locaties van Domus Magnus hebben wij luxe woonzorgappartementen gerealiseerd. Met een professioneel team van verpleegkundigen en verzorgenden bieden wij gespecialiseerde, maar vooral, menselijke zorg. De zorg leveren wij met ons eigen team, van verzorging en dementiezorg tot intensieve verpleging en behandeling. Bovenop de benodigde zorg geven we graag net dat beetje extra, afgestemd op uw persoonlijke wensen en behoeften. 

Zorgleefplan

De zorg die u op onze locaties kunt krijgen loopt uiteen van verzorging tot intensieve verpleging. De inhoudelijke invulling van de zorguren wordt aan de hand van uw indicatie door het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) vastgelegd in een zorgleefplan. Uiteraard houden we hierbij zoveel mogelijk rekening met uw persoonlijke wensen. Indien uw indicatie nog niet aangevraagd is, regelen wij dit graag voor u. 

24-uurszorg

Op onze locaties is er 7 dagen per week, 24 uur per dag zorg aanwezig. Voor uw veiligheid is er uiteraard ook ’s nachts verzorgend personeel aanwezig. Zo kunt u rustig slapen met de zekerheid dat u ieder moment van de dag op ons kunt rekenen. Kortom, u kunt vertrouwen op de beste zorg in een warme sfeer.

Eigen behandelteam 

De overheid stimuleert ouderen om langer thuis te blijven wonen. Hierdoor wordt de zoektocht naar een woonzorgorganisatie vaak uitgesteld en is de zorgvraag dikwijls complex op het moment dat een verhuizing toch in beeld komt. Om die toenemende zorgzwaarte goed op te vangen en de juiste deskundigheid in huis te hebben, heeft Domus Magnus een eigen behandelteam ontwikkeld. Iets dat nog lang niet vanzelfsprekend en dus uniek is in de particuliere ouderenzorg.
Het behandelteam bestaat uit specialisten ouderengeneeskunde, (GZ-) psychologen en paramedische adviseurs fysiotherapie en ergotherapie. Het team werkt nauw samen met de hoofbehandelaar van de bewoner, de huisarts, en met eventuele externe behandelaren. Zij voeren op regelmatige basis een multidisciplinair overleg (MDO), waarbij ook de bewoner en/of vertegenwoordiger wordt uitgenodigd om zorgvragen en wensen rond behandeling te bespreken. Daarnaast ondersteunt het behandelteam de zorgteams op de locaties, zodat er onder deskundige leiding van elkaar geleerd kan worden.

Tijdelijke zorg

Bij Domus Magnus kunt u ook terecht voor tijdelijke zorg. Bijvoorbeeld om te herstellen na een operatie of ziekenhuisopname. Op diverse locaties zijn appartementen ingericht als zorghotel.