Lid Raad van Commissarissen Domus Magnus (Portefeuille financiën en vastgoed)

. /Staf & management

Domus Magnus is een landelijke woonzorgorganisatie met zestien vestigingen verspreid door Nederland. Domus Magnus heeft een stevige ambitie om, binnen de huidige dynamiek van de zorgsector, topkwaliteit te leveren en te groeien. Wij zoeken momenteel een lid van de Raad van Commissarissen die ons hierbij gaat helpen.

De organisatie

Het doel van Domus Magnus is om te zorgen dat ouderen kunnen blijven leven en wonen zoals zij gewend zijn, vanuit de gedachte: 'zo wil ik oud worden'. De organisatie biedt een integraal pakket van wonen, dienstverlening en zorg in een exclusieve woonomgeving aan. Alles op maat, tot en met de laatste levensfase. Op deze manier wil Domus Magnus een alternatief bieden voor de reguliere verzorgings- en verpleeghuiszorg, dan wel de (intensieve) thuiszorg.

Alle vestigingen van Domus Magnus zijn zelfstandige werkmaatschappijen, ondergebracht in een holding. De locaties zijn verantwoordelijk voor de eigen exploitatie. De werknemers - circa vijfhonderd - hebben, binnen kaders en hun jaarplan, de vrijheid om de dagelijkse gang van zaken af te stemmen op de specifieke behoeften van de bewoners. De aandeelhouder van de holding is Navitas BV, een investeringsmaatschappij. De organisatie wordt bestuurd door een tweehoofdige directie, bestaande uit de CEO en de CFO. De directie legt verantwoording af aan de Raad van Commissarissen (RvC) en aandeelhouders en stuurt direct de regiomanagers en de leidinggevenden van de stafdiensten aan. Op basis van het holdingbesturingsmodel worden verantwoordelijkheden laag belegd en wordt gestuurd op basis van vastgestelde kaders. Naast het regiomanagement telt Domus Magnus de stafafdelingen HRM, Kwaliteit, Behandeling, Marketing, Vastgoedontwikkeling en de financiële en de salarisadministratie. Tevens heeft de organisatie een ondernemings- en een centrale cliëntenraad waarmee men een constructieve relatie onderhoudt.

Meer weten over Domus Magnus? Klik hier voor meer informatie.

De werkzaamheden

De RvC houdt integraal toezicht op het beleid van de directie en de algemene gang van zaken binnen Domus Magnus. De RvC wordt in zijn geheel betrokken bij het strategisch beleid, financiën, investeringen, de positie van Domus Magnus in de (relevante) netwerken en regio's, samenwerkingsverbanden, communicatie en marketing. De relatie tussen de RvC, directie, aandeelhouders, ondernemings- en centrale cliëntenraad kenmerkt zich als constructief, positief en transparant.

In dat kader bewaakt de RvC:

 • realisatie van de (statutaire) doelstellingen van de organisatie; toezicht houden op het beleid van de directie en de algemene gang van zaken van de vennootschap en de daaraan verbonden ondernemingen;
 • bespreken beleidsplan, jaarplannen, budgetten (ook per locatie) en toezicht houden op de realisatie van deze plannen op basis van de maandcijfers;
 • strategie en de risico's verbonden aan de activiteiten van de organisatie; - opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen;
 • financiële verslaglegging;
 • naleving van wet- en regelgeving;
 • verhouding met belanghebbenden; relatie tussen organisatie, aandeelhouders en investeerders;
 • continuïteit van de directie en zorgverlening van de organisatie;
 • kwaliteit van zorg en woonbeleving;
 • Corporate Governance;
 • ICT, cybersecurity, data;
 • HRM;
 • alle overige aspecten, die direct of indirect bijdragen aan de toekomst van Domus Magnus.

Naast de rol van toezichthouder en werkgever geeft de RvC invulling aan zijn klankbordrol. De leden hebben oog voor sociale, economische, financiële, politieke en maatschappelijke ontwikkelingen die relevant zijn voor Domus Magnus. Eveneens een aandachtsgebied is het opbouwen en ontwikkelen van een constructieve relatie met de ondernemingsraad en de centrale cliëntenraad.

Werkwijze

De RvC komt circa zeven maal per jaar bijeen. Jaarlijks evalueert de Raad van Commissarissen zijn eigen functioneren. Daarnaast vindt de RvC het van belang ruimte te bieden aan zelfontwikkeling. U bezoekt minimaal één keer per jaar de locaties.

Wat vragen we?

 • U beschikt over academisch niveau, bestuurlijke ervaring en hebt oog voor relevante maatschappelijke ontwikkelingen.
 • U levert een concrete bijdrage vanuit hun individuele achtergrond en activiteiten.
 • U hebt het vermogen netwerken te onderhouden en deze constructief in te brengen en u dient te beschikken over specifieke deskundigheid op één of meer vakgebieden van Domus Magnus.
 • U bent persoonlijk bewust van de ontwikkelingen in de zorg en de omgeving waarin Domus Magnus acteert (PE gedreven).
 • U hebt oog voor de relatie tussen management en professie en zicht op het strategisch management van professionele organisaties. Vanuit karakter en ervaring kunnen omgaan met verandering, onzekerheid en dynamiek is vereist.
 • U beschikt over de volgende competenties: strategisch denker, proactief, creatief, ondernemend, oprecht enthousiast en verbindend.
 • U beschikt over financiële expertise, hetgeen inhoudt dat u relevante kennis en ervaring hebt opgedaan op financieel administratief/ accounting gebied bij een vennootschap(pen) of bij andere grote rechtspersonen en dat u bij voorkeur kennis hebt van vastgoedontwikkeling ( in de zorg).

Arbeidsvoorwaarden

Als lid van de RvC kunt u rekenen op een passende vergoeding.

Meer weten?

Neem gerust contact op met Marijke van Putten, voorzitter van de RvC, op telefoonnummer 06-20603240 of e-mailadres mvanputten1645@gmail.com.

Via onderstaande button ‘direct solliciteren’ kunt u uw motivatiebrief en CV uploaden.
Wij ontvangen uw sollicitatie graag voor maandag 1 juni a.s.

Ga terug naar het overzicht Direct solliciteren