Chief Financial Officer (CFO) - Haarlem

36 /Staf & management

Het hoofdkantoor in Haarlem is op zoek naar een Chief Financial Officer (CFO)

Haarlem
 36 uur
 gebaseerd op de Beloningscode Bestuurders in de Zorg en de vigerende Wetgeving inzake Normering Topinkomens (WNT-3).


Jouw werk

De CFO is, samen met de CEO, statutair verantwoordelijk voor de strategie, het beleid en de realisatie van de missie en doelstellingen van Domus Magnus. De kerntaak van de CFO is het verder door ontwikkelen van de afdeling finance en control. Daarnaast is de CFO verantwoordelijk voor de portefeuille ICT en Facilitair. De onderlinge portefeuilleverdeling wordt tezamen definitief vastgesteld. Daarbij is het van belang dat er een evenwichtige verdeling van portefeuilles zal zijn.

Resultaatgebieden
(Bestuur gezamenlijk)

 • Zorgdragen voor het systematisch implementeren van het strategisch beleid met als doel het leveren van goede zorg in verbinding met de cliënt en familie. 
 • Fungeren als inspirerend leider, aanspreekpunt en sparringpartner voor managers en hen stimuleren om hun capaciteiten als resultaatgerichte en inhoudelijk gedreven leidinggevenden verder aan te scherpen.
 • Verder professionaliseren en harmoniseren van de organisatie.
 • Komen tot een voorspelbare organisatie.
 • Verantwoordelijk voor de in- en verkoop van de zorg alsook voor de verdere ontwikkeling van de vastgoedportefeuille.
 • Bijdragen aan een constructieve samenwerkingsrelatie met de Raad van Commissarissen en Navitas Capital.
 • Borgen van de financiële continuïteit.
 • Voeren van periodiek overleg met ondernemingsraad en centrale cliëntenraad.

(Specifiek voor de CFO)

 • Behouden en bewaken van de financiële positie, met de focus op een gedegen bedrijfsvoering, meer kostenbewustzijn en het verder professionaliseren van de interne processen.
 • Verantwoording dragen voor een toekomstbestendige en ondersteunende ICT organisatie.

Wie ben jij?

 • Ervaring op bestuursniveau is een pré, een bestuurlijke denkwijze en verantwoordelijkheidsgevoel een must.
 • Afgeronde financiële (economische) academische opleiding.
 • Aantoonbare ervaring met strategische aansturing van Financiën en Control, ICT, vastgoedtrajecten en facilitaire zaken.
 • Beschikt over strategisch inzicht en is in staat om een visie en strategie te ontwikkelen, te implementeren, uit te voeren en te evalueren.
 • Aantoonbare ervaring met het realiseren en in goede banen leiden van complexe verandertrajecten in een groeiend bedrijf.
 • Ervaring met innovatie- en ICT vraagstukken.
 • Ervaring in de aansturing van een “filiaal bedrijf” is een pré.

Kerncompetenties en hiermee samenhangende persoonskenmerken

 • Overzicht en inzicht: kunnen in- en uitzoomen.
 • Samenwerkingsgericht: open, transparant, een sparringpartner voor de CEO, met humor.
 • Ondernemend en innovatief. Krijgt energie van vernieuwing en zoekt continu naar mogelijkheden voor groei en verbetering. Stimuleert dit bij anderen.
 • Commerciële en zakelijke inslag zonder de zorg uit het oog te verliezen.
 • In staat te functioneren in een organisatie met een aandeelhoudersmodel.
 • Verbindend vermogen; charismatisch leider die partijen bij elkaar kan brengen.
 • Mensgericht en betrokken, maar ook consequent en duidelijk.
 • Weet ook onder tijdsdruk en bij tegenslagen effectief te presteren en de rust te behouden.
 • Actiekracht: In staat om met een stimulerende en weloverwogen aanpak op zaken door te pakken, zodat ambities ook worden waargemaakt.
 • Transparant in de informatieverstrekking richting de medezeggenschap.
 • Weet zaken op begrijpelijke wijze toe te lichten.
 • Is een voorbeeld voor high-end werken.

Wij zijn Domus Magnus!

Als een groeiende, landelijke woonzorgorganisatie heeft Domus Magnus het doel om ervoor te zorgen dat ouderen kunnen blijven leven en wonen zoals ze gewend zijn. Een mooie woonomgeving, professionele zorg en veel aandacht voor het welzijn van hun bewoners zijn daarbij belangrijke speerpunten. Zij bieden hiermee een alternatief voor de reguliere verzorgings- en verpleeghuiszorg, dan wel de (intensieve) thuiszorg. Bij Domus Magnus wonen mensen op unieke woonlocaties in hun eigen appartement in een sfeervol pand. Met alle benodigde zorg binnen handbereik, uitgevoerd door eigen personeel. Met aandacht voor de grote én kleine dingen die het leven de moeite waard maken. Veel van de bewoners kiezen ervoor om naar een plek te verhuizen waar het fijn wonen en leven is. En met de zekerheid van 24-uurs zorg in huis. Zowel ouderen met een intensieve zorgvraag, als mensen die  nog nauwelijks zorg nodig hebben zijn van harte welkom om bij Domus Magnus te komen wonen. Inkomsten bestaan uit een combinatie van een woonservicebedrag en vergoedingen gekoppeld aan zorgwetgeving (afhankelijk van de zorgbehoefte van een cliënt).

Het hoofdkantoor van Domus Magnus Holding BV is gevestigd in Haarlem.
De organisatie telt 650 medewerkers en is op dit moment actief vanuit 15  locaties, verspreid over het land. Er zijn 2 locaties in ontwikkeling, in 2020 worden deze geopend.

In 2016 zijn Domus Magnus en DS Verzorgd Wonen gefuseerd. De omvang van woonzorg nam toe, maar de focus op de kwaliteit van zorg groeide niet evenredig mee. Dit heeft ertoe geleidt dat de organisatie vorig jaar onder verscherpt toezicht heeft gestaan. Door deze ontwikkeling stond 2018 in het teken van het uitvoeren van een verbetertraject. Er is een herstelplan opgesteld en gewerkt aan het op orde brengen van de basis. Na succesvolle implementatie van dit plan is begin 2019 de aanwijzing beëindigd. Domus Magnus is op dit moment bezig met het verder verstevigen van het gebouwde fundament en met het (her)inrichten van de (ondersteunende) processen. Belangrijke thema’s daarbij zijn ‘professionalisering’ en ‘voorspelbaarheid en grip’. Op deze wijze wordt gestuurd op een gezonde en toekomstbestendige organisatie.

Domus Magnus heeft de ambitie om vanuit een solide en gezonde basis verdere door te groeien en daarmee verdere schaalvoordelen te realiseren. In het najaar wordt gestart met het herijken van de missie en strategie. Dit zal leiden tot een nieuw meerjarenbeleidsplan.

Sinds 2007 is Domus Magnus een participatie van Navitas Capital. De focus van Navitas is gericht op succesvolle Nederlandse ondernemingen die een zekere mate van volwassenheid hebben bereikt, maar met financiële, strategische en ondernemende bijdragen een verdere stap voorwaarts kunnen maken. De participaties van Navitas kenmerken zich door schaalbaarheid en zijn gespreid over diverse sectoren. Navitas is gericht op het ondersteunen van het management bij de realisatie van de groei-ambities. Kenmerkend in de aanpak van Navitas is een sterke commitment bij haar participaties en actief aandeelhouderschap: een strategisch partnership.

Voor meer informatie over Domus Magnus zie www.domusmagnus.com.
Voor meer informatie over Navitas Capital zie www.navitascapital.nl.

Organisatiestructuur
Domus Magnus wordt, na de benoeming van de Chief Financial Officer, aangestuurd door een collegiaal Bestuur, bestaande uit de Chief Executive Officer (CEO) en de Chief Financial Officer (CFO). Het bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Commissarissen en aan Navitas Capital, als aandeelhouder.

Het managementteam bestaat naast het Bestuur uit een tweetal regiomanagers, de manager (medisch) behandelteam, de manager kwaliteit en veiligheid, de manager HR  en de manager marketing & communicatie.

Elke locatie heeft een locatiemanager, welke integraal verantwoordelijk is voor alle zaken die komen kijken bij het dagelijks aansturen van de locaties.

De OR en de CCR brengen gevraagd en ongevraagd advies uit aan de Raad van Bestuur met betrekking tot het gevoerde beleid.

Arbeidsvoorwaarden

 • Het betreft een fulltime positie. De arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met de zwaarte van de functie en gebaseerd op de Beloningscode Bestuurders in de Zorg en de vigerende Wetgeving inzake Normering Topinkomens (WNT-3).

Selectietraject

Boer & Croon is verantwoordelijk voor de werving en voorselectie. Boer & Croon voert de eerste gesprekken met kandidaten en draagt vervolgens kandidaten voor aan Domus Magnus. Hier vindt de verdere selectie plaats. Hieronder de beoogde planning in weken met als doelstelling afronding van de procedure in november.

Week 43        Plaatsing advertentie online
Week 44-45   Benaderen kandidaten en responstermijn (6 november)
Week 45-46   Gesprekken bij Boer & Croon
Week 46        Voordracht van kandidaten en Management Drives onderzoek
Week 47-48   Gesprekken selectiecommissie Domus Magnus
                      Gesprekken adviescommissies Domus Magnus

Meer weten?

Indien u geïnteresseerd bent, ontvangt Boer & Croon graag uiterlijk woensdag 6 november uw cv en motivatiebrief. Deze kunt u uploaden via deze link. Uw motivatiebrief kunt u richten aan mevrouw A. van Aanholt. Voor vragen kunt u contact opnemen met Anoesjka van Aanholt (via 020 - 301 43 07).

 

Ga terug naar het overzicht Direct solliciteren