Wie kunnen bij jullie locaties wonen?

U kunt bij ons een appartement huren zonder dat u in het bezit bent van een zorgindicatie. U kunt dus ook wanneer u (nog) geen zorg nodig heeft bij ons wonen. Indien u wel zorgbehoevend bent of wordt leveren wij de volledige zorg in uw eigen appartement, 24 uur per dag 7 dagen per week. Zowel lichamelijke (somatische) zorg als zorg die hoort bij ouderen met geheugenproblemen (psychogeriatrisch), bijvoorbeeld wonen met dementie.