Wat is mijn eigen bijdrage?

Indien u ook zorgbehoevend bent wordt de zorg ingezet via een drietal wetten; de Wet Langdurige Zorg (WLZ), de Zorgverzekeringwet (Zvw) en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Iedereen in Nederland die zorg ontvangt, betaalt een eigen bijdrage.

Lees hier meer over de zorgkosten via de Wet Langdurige Zorg (WLZ), de Zorgverzekeringwet (Zvw) en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en de eigen bijdrage.