Wat is mijn eigen bijdrage?

Bij een particuliere woonzorginstelling als Domus Magnus wordt onderscheid gemaakt tussen woonservicekosten en zorgkosten. De woonservicekosten zijn de maandelijkse kosten die u betaalt om in uw appartement te wonen, de faciliteiten waarvan u gebruik maakt en het uitgebreide welzijnsprogramma dat we aanbieden. Hier vindt u een overzicht van alle facetten die binnen de woonservicekosten vallen.

Als u zorgbehoevend bent, worden er naast de woonservicekosten ook zorgkosten gemaakt. De zorgkosten verschillen per bewoner en zijn afhankelijk van het type en de hoeveelheid zorg die iemand nodig heeft. Een groot deel van de zorgkosten wordt door de overheid betaald.

Iedereen in Nederland die zorg ontvangt, betaalt echter ook een eigen bijdrage. Deze wordt geïnd door het CAK. De hoogte van deze eigen bijdrage hangt van een aantal zaken af, zoals uw inkomen, uw vermogen, de samenstelling van uw huishouden en uw CIZ-indicatie.

Wilt u weten hoe hoog uw eigen bijdrage zal zijn? Op de website van het CAK vindt u een rekenmodule. Kies voor ‘Hulp of Zorg thuis’.