Wat is de opzegtermijn?

Bij Domus Magnus kunt u te allen tijde uw woonservicecontract opzeggen per de eerste van elke maand. Wij hanteren daarbij een opzegtermijn van 2 kalendermaanden. Voorbeeld; Een opzegging met ingang van 1 januari dient daarom uiterlijk 31 oktober ervoor te zijn doorgegeven. In geval van overlijden wordt alleen de volgende maand nog in rekening gebracht. Voorbeeld; Een overlijden op 15 maart betekent dat er in de maand maart wordt 'opgezegd' en de huur nog 1 maand doorloopt, dus een betaling van het maandtarief tot en met de maand april.