Ik heb een klacht, bij wie kan ik terecht?

Hoewel de medewerkers van Domus Magnus er alles aan zullen doen om de zorg, behandeling en het verblijf zo prettig mogelijk te maken, kan het gebeuren dat er een klacht is. Om klachten zo snel mogelijk naar alle tevredenheid op te lossen, hebben wij voor u beschreven bij wie u terecht kunt.

Maak de klacht bespreekbaar
Indien u een klacht heeft, dan raden wij u aan om deze eerst te bespreken met diegene op wie de klacht betrekking heeft. Leidt dit gesprek niet tot een bevredigende oplossing, dan kan er bemiddeling van de locatiemanager worden gevraagd. Komt u er dan alsnog niet uit, dan kunt u zich wenden tot de regiomanager en uiteindelijk tot de algemeen directeur. U kunt ook rechtstreeks naar de locatiemanager of het directielid gaan waarmee u uw klacht wilt bespreken.

Klachtenfunctionaris
Het doel van onze interne klachtenafhandeling is om de klacht zo snel en zo prettig mogelijk op te lossen voor alle partijen. Toch kan het voorkomen dat de klacht intern niet naar alle tevredenheid opgelost kan worden. In dat geval heeft Domus Magnus een onafhankelijk klachtenfunctionaris via Quasir, waartoe u zich kunt richten indien u een klacht heeft. Een verzoek tot klachtbemiddeling kunt u schriftelijk of telefonisch aanvragen bij de Quasir klachtenfunctionaris via: bemiddeling@quasir.nl, via telefoonnummer 06 48 44 55 38 of via briefpost naar: Quasir afdeling Klachtenbemiddeling, t.a.v. coördinator abonnementen, Postbus 1021, 7940 KA Meppel.

Landelijke klachtencommissie
Is de klacht van dien aard dat het binnen de organisatie en met de klachtenfunctionaris niet opgelost kan worden, dan kunt u zich wenden tot De Geschillencommissie Verzorging, Verpleging en Thuiszorg. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website www.geschillencommissie.nl

Landelijke Geschillencommissie VV&T
Postbus 90600
2509 LP Den Haag
Telefoonnummer 070 - 310 53 10

Registratie van de klachten
Alle klachten die wij binnen krijgen worden geregistreerd met behulp van het meldingsformulier ‘Klachten cliënten’, onderdeel van het ONS dossier. Deze registraties worden eenmaal per jaar door de directie verwerkt in een geanonimiseerd verslag. Dit verslag wordt gebruikt door directie en management ten behoeve van het verbeteren van de kwaliteit van de zorg en diensten van Domus Magnus.