Hoeveel zorg heb ik nodig?

Dit hangt af van uw zorgvraag. Hiervoor wordt een zorgindicatie aangevraagd bij het CIZ. Deze zorgindicatie staat voor een aantal zorguren dat wij kunnen leveren. De aanvraag of andere administratie rondom uw zorg kunnen wij voor u regelen. Indien u zorgbehoevend bent wordt de zorg ingezet via een drietal wetten; de Wet Langdurige Zorg (WLZ), de Zorgverzekeringwet (Zvw) en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Iedereen in Nederland die zorg ontvangt, betaalt een eigen bijdrage.

Lees hier meer over de zorgkosten via deze drietal wetten en de eigen bijdrage regeling.