Bewoners aan het woord:

Lees hier de verschillende verhalen van onze bewoners en familieleden. Welke beweegredenen hadden zij om te verhuizen en hoe beleven zij wonen, zorg en leven op onze locaties?