Prezo

Het Gouden PREZO Keurmerk is het hoogste keurmerk dat behaald kan worden in de zorg. Uniek aan dit keurmerk is dat de tevredenheid van bewoners over de geleverde prestaties bepalend is voor het behalen van dit keurmerk. Sinds 2014 en de daaropvolgende jaren heeft Domus Magnus het Gouden PREZO Keurmerk behaald en behouden voor het wonen met zorg, waarmee onze kwaliteit officieel erkend is.

PREZO, wat staat voor PREstaties in de ZOrg, is een kwaliteitssysteem ontwikkeld voor zorginstellingen bij het sturen op verantwoorde zorg én verantwoord ondernemerschap. In het systeem neemt de tevredenheid van cliënten over geleverde prestaties (CQ-index) en de activiteiten van de medewerkers een prominente plek in.

Met het kwaliteitscertificaat kunnen organisaties volgens PREZO worden gecertificeerd. Zorginstellingen kunnen een zilveren of gouden keurmerk behalen afhankelijk van de resultaten van de toetsing door een onafhankelijk auditteam. Na het verkrijgen van een keurmerk worden zij tussentijds getoetst om te bepalen of zij nog steeds terecht het keurmerk mogen dragen. Om de drie jaar wordt deze audit in zijn geheel herhaald.