Prezo

Dit jaar heeft Domus Magnus weer het Gouden PREZO Keurmerk behaald. Het Gouden Keurmerk is het hoogste keurmerk dat behaald kan worden in de zorg. Uniek aan dit keurmerk is dat de tevredenheid van bewoners over de geleverde prestaties bepalend is voor het behalen van dit keurmerk. Ook in 2014, 2015 en 2016 heeft Domus Magnus het Gouden PREZO Keurmerk behaald voor het wonen met zorg, waarmee onze kwaliteit officieel erkend is.

Operationeel directeur Janneke Weelink: “Het Gouden Keurmerk is een prestatie om trots op te zijn. Het wordt uitgereikt aan organisaties die hard werken aan goede zorg en dienstverlening en daarnaast continu op zoek zijn naar mogelijke verbeteringen. Gezamenlijk hebben we met passie en vanuit het hart gewerkt om de kwaliteit op alle elf locaties op gelijkwaardig niveau te krijgen. Dat een jaar na de fusie, is een prestatie op zich”.

 

PREZO, wat staat voor PREstaties in de ZOrg, is een kwaliteitssysteem ontwikkeld voor zorginstellingen bij het sturen op verantwoorde zorg én verantwoord ondernemerschap. In het systeem neemt de tevredenheid van cliënten over geleverde prestaties (CQ-index) en de activiteiten van de medewerkers een prominente plek in.

Met het kwaliteitscertificaat kunnen organisaties volgens PREZO worden gecertificeerd. Zorginstellingen kunnen een zilveren of gouden keurmerk behalen afhankelijk van de resultaten van de toetsing door een onafhankelijk auditteam. Na het verkrijgen van een keurmerk worden zij tussentijds getoetst om te bepalen of zij nog steeds terecht het keurmerk mogen dragen. Om de drie jaar wordt deze audit in zijn geheel herhaald.