Kwaliteitskader personeelssamenstelling

Domus Magnus is een woonzorgorganisatie waar bewoners met of zonder een zorgvraag permanent kunnen wonen of kortdurend kunnen verblijven. Met vijftien kleinschalige locaties en twee locaties in ontwikkeling is Domus Magnus een snelgroeiende organisatie.

Bij Domus Magnus zijn we continu bezig met het verbeteren van de kwaliteit. Omdat de medewerkers de dagelijkse zorg hebben over onze bewoners en daarmee in hoge mate bijdragen aan onze kwaliteit, vinden wij het belangrijk om zo transparant mogelijk te zijn over de personeelssamenstelling.

Wij hebben gekozen om de cijfers geconsolideerd weer te geven. Ondersteunende functies worden hierin ook meegenomen. Verder is nog van belang om te vermelden dat de cijfers betrekking hebben op het eerste en tweede kwartaal van kalenderjaar 2017.

Contracten onbepaalde tijd / bepaalde tijd

Domus Magnus streeft met haar aanstellingsbeleid naar continuïteit voor bewoners. Nieuwe medewerkers starten doorgaans met een tijdelijk contract, waarbij het contract na bepaalde tijd wordt omgezet in een contract voor onbepaalde tijd.

Om in te kunnen spelen op onverwachte veranderingen in de zorgvraag, wordt gebruikt gemaakt van een aantal medewerkers met een klein contract of vaste ZZP’ers, die flexibel en direct oproepbaar zijn. Dit zijn medewerkers of zelfstandigen die bekend zijn met het werken bij Domus Magnus en daarom ook meteen ingezet kunnen worden.

Niveau zorg en welzijn

De basiszorg voor bewoners wordt geleverd door medewerkers met minimaal MBO 3 niveau (Verzorgende IG). Op dit moment zitten 17 medewerkers in een scholingstraject om door te groeien van Helpende (MBO 2 niveau) naar de functie van Verzorgende (MBO 3 niveau). Ook Verpleegkundigen (niveau 4) en HBO Verpleegkundigen (niveau 5) zijn aanwezig op de locaties.

Verhouding

niveau 2               13,3%
niveau 3               69,5%
niveau 4/5:           17,2%                                                         

Domus Magnus hecht veel waarde aan het welbevinden van haar bewoners. Op elke locatie werken medewerkers die zich inzetten voor de extra zorg rondom het welzijn van de bewoners. Omdat het welzijnsaspect een groot onderdeel is van het werken bij Domus Magnus, zal dit in ieder functieprofiel opgenomen worden.   

Goede zorg vraagt om goed opgeleide medewerkers. Sinds 2016 biedt Domus Magnus haar medewerkers diverse opleidingsmogelijkheden aan. Ze kunnen zich laten scholen via ons e-learning platform ‘Domus Magnus Academy’ en we geven ze daarnaast de kans om zich verder te ontwikkelen via externe scholingstrajecten. Op dit moment volgt 8% van de zorgmedewerkers een zorg gerelateerde opleiding.

Verzuimpercentage

Het verzuim binnen onze organisatie ligt onder het branche-gemiddelde. Wij voeren een actief verzuimbeleid om het ziekteverzuim zo laag mogelijk te houden. Dit in het belang van onze bewoners, medewerkers en organisatie.

Ziekteverzuim Domus Magnus eerste kwartaal 2017:                      5,14%
Ziekteverzuim Domus Magnus tweede kwartaal 2017:                    3,83%
Ziekteverzuim in verpleeg- en verzorgingshuizen in Q1-2016:        6,7% (bron: CBS)

Instroom en uitstroom 

Domus Magnus is een snelgroeiende organisatie die continu in ontwikkeling is.

Uitstroom van medewerkers over het eerste en tweede kwartaal is:       9,3% *
Instroom van medewerkers over het eerste en tweede kwartaal is:         30% **

* Door veranderingen in de strategische koers en het stellen van hogere eisen aan onze medewerkers op scholingsgebied ligt het uitstroomcijfer hoger dan in voorgaande periodes. 
** Door het openen van nieuwe locaties ligt het instroomcijfer hoog. Daarnaast zijn meerdere ZZP contracten omgezet naar vaste contracten, wat het cijfer verder verhoogd.

Ratio personeelskosten / omzet

Bij Domus Magnus zijn de personele kosten ongeveer 55% van de totale omzet.