Kwaliteit

Kwaliteitskader personeelssamenstelling
Bij Domus Magnus zijn we continu bezig met het verbeteren van de kwaliteit. In het jaarverslag van 2017 kunt u onder andere lezen hoe wij sturen op een hoge kwaliteit door middel van scholing, kwaliteitsindicatoren en onze focus voor 2018.

Kwaliteitsjaarverslag 2017

Kwaliteitskader personeelssamenstelling
Bij Domus Magnus zijn we continu bezig met het verbeteren van de kwaliteit. Omdat de medewerkers de dagelijkse zorg hebben over onze bewoners en daarmee in hoge mate bijdragen aan onze kwaliteit, kunt u hier meer lezen over onze personeelssamenstelling.

Meer over Kwaliteitskader personeelssamenstelling

Klanttevredenheidsonderzoek
De CQ-index (Consumer Quality Index - klanttevredenheidsonderzoek) meet, analyseert en rapporteert klantervaringen in de zorg. In het kwaliteitsdocument is vastgelegd waaraan langdurige en/of complexe zorg die geleverd wordt door zorgorganisaties in de Verpleging, Verzorging en Thuiszorg moet voldoen.

Meer over het klanttevredenheidsonderzoek