Kwaliteit

Kwaliteitskader personeelssamenstelling
Bij Domus Magnus zijn we continu bezig met het verbeteren van de kwaliteit. Omdat de medewerkers de dagelijkse zorg hebben over onze bewoners en daarmee in hoge mate bijdragen aan onze kwaliteit, vinden wij het belangrijk om zo transparant mogelijk te zijn over de personeelssamenstelling.

Meer over Kwaliteitskader personeelssamenstelling


Klanttevredenheidsonderzoek
De CQ-index (Consumer Quality Index - klanttevredenheidsonderzoek) meet, analyseert en rapporteert klantervaringen in de zorg. In het kwaliteitsdocument is vastgelegd waaraan langdurige en/of complexe zorg die geleverd wordt door zorgorganisaties in de Verpleging, Verzorging en Thuiszorg moet voldoen.

Meer over het klanttevredenheidsonderzoek