Kleinschalig wonen met dementie

Een veilig thuis
Wij bieden een veilig thuis voor mensen die door dementie of andere geheugenproblemen moeite hebben de regie te voeren over hun eigen leven. Als er dementie optreedt kunnen mensen het overzicht in hun leven kwijtraken. Dit kan een gevoel van onbehagen en soms angst met zich meebrengen. Wij vinden het van groot belang om dit vervelende gevoel weg te nemen. Onze locaties zijn hierop ingericht. Onze bewoners kunnen in hun eigen appartement blijven wonen nadat de diagnose dementie wordt geconstateerd. Tevens zijn al onze medewerkers gespecialiseerd in dementiezorg. 

Aansluiten bij de belevingswereld
Wij helpen de bewoners bij hun dagelijkse leven en proberen aan te sluiten bij hun belevingswereld. Eenvoudige symbolen kunnen helpen om met de bewoner te communiceren. Hoewel woorden soms niet de juiste informatie over kunnen brengen kunnen symbolen dat vaak wel. Denk bijvoorbeeld aan een schort die aangeeft dat het eten klaar gemaakt wordt. Geuren en muziek zijn prikkels die het langste waargenomen kunnen worden. Dat is ook de reden waarom we binnen Domus Magnus veel gebruik maken van muziek in ons welzijnsprogramma. We hebben bijzondere dingen zien gebeuren tijdens ons vrijdagmiddagconcert. De maaltijden worden vers gekookt op onze locaties, net als thuis. Er ontstaat een huiselijke sfeer en de geuren helpen bij de herkenning van de maaltijd. Hierbij wordt rekening gehouden met de waardigheid en eigen regie van onze bewoners. Tenslotte is op iedere locatie van Domus Magnus op een centrale plek een aquarium te vinden. Licht, kleuren en rustige bewegende beelden zijn lang waarneembaar voor onze bewoners. De plek bij het aquarium wordt ervaren als een rustgevende plek. Bij de inrichting van onze huizen wordt er gekeken naar een herkenbaar en stijlvol thuis. Warme kleuren, stijlvolle meubels die aansluiten bij het tijdsbeeld van onze bewoners.

Wonen met dementie bij Domus Magnus
Diverse locaties van Domus Magnus zijn vanwege het kleinschalige karakter zeer geschikt voor ouderen die moeite hebben om de regie over hun dagelijkse leven te handhaven. Door het huiselijke en knusse karakter creëren wij een omgeving waarbij men zich niet ontheemd voelt in de ingewikkelde wereld die dementie met zich mee kan brengen.

Huis Welgelegen en Holland zijn voorbeelden van woonzorglocaties waar mensen met dementie hun leven kunnen voorzetten zoals zij dat willen.

        

Klik hier voor al onze woonzorglocaties

Wat is dementie?
Dementie is een hersenaandoening waardoor iemand langzaam volledig afhankelijk wordt van de zorg van anderen. Het is een verzamelnaam voor stoornissen waarbij de hogere verstandelijke vermogens achteruit gaan. Niet een enkel detail, maar hele gebeurtenissen verdwijnen volledig uit het geheugen. Dementie wordt vaak geassocieerd met ouderdom, maar het is zeker geen gevolg van ouderdom.

Bij dementie houden steeds meer zenuwcellen in de hersenen en/of verbindingen tussen deze zenuwcellen op met functioneren of sterven af. Hierdoor werken de hersenen niet meer goed. Helder nadenken lukt niet meer en het taalbegrip neemt af. In sommige gevallen kan de achteruitgang bij mensen met dementie heel snel verlopen, terwijl andere mensen nog jarenlang een redelijk normaal leven kunnen leiden.

Dementie genezen is nog niet mogelijk. Eventuele behandeling is erop gericht de kwaliteit van leven van mensen met dementie te verbeteren. De vraag is; op welke wijze voelt de patiënt zich het meest veilig en comfortabel? Uit onderzoek en ervaringen is gebleken dat mensen met dementie de vertrouwdheid van een (kleinschalig) huis het prettigst vinden om te wonen.