Veranderingen zorg 2015

Veranderingen zorg 2015

/Nieuws

er 1 januari 2015 zijn er veel veranderingen in de zorg doorgevoerd. De belangrijkste wijzigingen in het zorglandschap van 2015 staan hieronder uitgewerkt. De kranten hebben er bol van gestaan en inmiddels is het zover: per 1 januari 2015 bestaat de AWBZ niet meer.

PDeze wet is vervangen door de Wet Langdurige Zorg (WLZ), de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).  Hiermee wordt de regie voor de langdurige zorg anders verdeeld. De zorgkantoren die de AWBZ uitvoerden zullen de WLZ gaan uitvoeren, zorgverzekeraars voeren de Zvw uit en de gemeenten worden verantwoordelijk voor de WMO. De geleverde zorg blijft op korte termijn hetzelfde, de indicaties van cliënten blijven gewoon geldig. Wie in welke wet terecht komt hangt af van de indicatie.

1. Hervorming langdurige zorg

Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan één van de grootste politieke hervormingen ooit: de afbouw van de AWBZ. Deze wet, die de langdurige “onverzekerbare zorg” dekt waaronder ook de ouderenzorg valt, wordt per 1 januari 2015 vervangen door een drietal andere wetten: de Wet Langdurige Zorg (WLZ), de Zorgverzekeringwet (Zvw) en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Hiermee wordt de regie voor de langdurige zorg anders verdeeld. De zorgkantoren die de AWBZ uitvoerden zullen de WLZ gaan uitvoeren, zorgverzekeraars voeren de Zvw uit en de gemeenten worden verantwoordelijk voor de WMO.

De geleverde zorg blijft op korte termijn hetzelfde, alhoewel er ook een fikse bezuinigingsopdracht in deze transitie zit. Voor nu verandert echter hoofdzakelijk de regiefunctie. Wat dat betekent hangt af van de indicatie die iemand heeft. Grofweg komen de (intramurale) ZZP-indicaties in de WLZ. De (extramurale) thuiszorgindicaties worden opgedeeld: de functies verpleging en verzorging gaan onder de Zvw vallen, de functie begeleiding gaat naar de WMO.

In onderstaand schema is de overgang van 2014 naar 2015 weergegeven;

Indien iemand een ZZP indicatie heeft, dan valt deze indicatie per 2015 in zijn geheel onder de WLZ. De lagere zzp’s 1 t/m 3 mogen kiezen of zij onder de WLZ of onder de Zvw willen vallen (in dat laatste geval krijgt iemand een nieuwe indicatie en worden de rechten op de WLZ opgegeven). De extramurale indicaties in functies verpleging (VP), persoonlijke verzorging (PV) en begeleiding (B) worden opgeknipt: de Zvw gaat de VP en PV uitbetalen, de WMO de begeleiding.

2. Domus Magnus erkend als zorginstelling

Afgelopen jaar is Domus Magnus, mede na het behalen van het gouden Prezo kwaliteitskeurmerk, erkend als toegelaten zorginstelling. Daarmee heeft Domus Magnus dezelfde status gekregen als reguliere verzorgings- en verpleeghuis combinaties en thuiszorginstellingen. Hierdoor kwam de mogelijkheid om mee te doen aan aanbestedingstrajecten zorg. Dit heeft geresulteerd in rechtstreekse contracten met de zorgkantoren, de zorgverzekeraars en de gemeenten. Zowel voor de WLZ, de Zvw als de WMO heeft Domus Magnus gunning en contracten gekregen voor vrijwel alle locaties. Dit is een ontzettend grote en positieve overgang.

3. Eigen bijdrage verandert

Ook de eigen bijdrage regeling gaat per 1 januari 2015 veranderen, en wel op drie punten:

  • De 33% WTCG-korting vervalt binnen de WLZ. Deze korting, die ooit is ingevoerd ter compensatie van het feit dat de eigen bijdrage niet langer aftrekbaar was van de opgave inkomsten belasting, verdwijnt op 1 januari. De eigen bijdrage kan daarmee fors omhoog gaan. Om exact uit te rekenen wat uw eigen bijdrage is 2015, is de rekenmodule van het CAK zeer handig:www.hetcak.nl. U selecteert dan het rekenprogramma voor zorg zonder verblijf.
  • De Zvw kent echter weer geen eigen bijdrage (deze kent namelijk al een eigen risico). Indien er een thuiszorgindicatie is afgegeven, zal er voortaan geen eigen bijdrage meer betaalt hoeven worden over de verpleging en verzorging.
  • Een PGB wordt voortaan bruto uitgekeerd. Tot nu toe werd de eigen bijdrage bij een PGB direct ingehouden en werd enkel het netto PGB uitgekeerd. Dat gaat veranderen: Voortaan ontvangt iemand het gehele bruto PGB en stuurt het CAK een eigen bijdrage factuur. De PGB gelden mogen niet meer gebruikt worden om de eigen bijdrage te betalen. Hier staat tegenover dat de PGB hoger wordt en er dus meer zorg ingekocht kan worden indien gewenst. Dit geldt allemaal voor een PGB van de WLZ. Ook voor de Zvw wordt een PGB regeling opgetuigd op dit moment. Hoe die exact gaat werken is op dit moment nog niet duidelijk.

Ga terug naar het overzicht