‘Welgelegendag’ in de Overtuin bij Huis Welgelegen

‘Welgelegendag’ in de Overtuin bij Huis Welgelegen

/Blogs

Op 2 september vierde Huis Welgelegen hun jaarlijkse ‘Welgelegendag’. Een feestelijke dag voor bewoners en hun familie, medewerkers, vrijwilligers en genodigden.

See me
Wereldwijd geniet het gedicht “See Me” bekendheid; gevonden na het overlijden van een bewoonster van een zorgvoorziening voor ouderen. In dit gedicht haalt deze mevrouw aan dat zij niet alleen die zorgbehoevende oudere is. Zij is een optelsom van alles wat zij in haar leven heeft meegemaakt en niet alleen de zorgbehoevende oudere die zij in de laatste periode van haar leven is geweest. In elke oudere mens/onze bewoner zit nog steeds dat kleine kind, de oorlog, de adolescent, de volwassene met of zonder kinderen, met of zonder carrière, enz. Is de ene bewoner terughoudend geweest en risico vermijdend, zo is de ander juist weer heel avontuurlijk aangelegd. Alle bewoners hebben de oorlog meegemaakt, in Nederland of elders, die van invloed is geweest op het latere leven.

Hield de ene bewoner er van om hard te fietsen en de wind door de haren te laten waaien, had de ander hier juist een hekel aan. Er is zoveel te vertellen. Om onze bewoners op een andere manier dan wij dagelijks zien, zichtbaar te maken, hebben wij de familie gevraagd om tijdens onze Welgelegendag een korte levensbeschrijving te geven met juist die specifieke omschrijving die die ene bewoner, anders maakt dan de anderen.

Daarom droeg de Welgelegen dag het thema “Zie Mij, Ken Mij”

Feestelijk
De bewoners zaten vooraf al in spanning te wachten en naar de laatste voorbereidingen te kijken. En ook dit jaar hadden we enorm geluk met het mooie weer. Dat gegeven en de feestelijke tent maakte dat iedereen er extra zin in had. En na de openingstoespraken door locatiemanager Sanne Muurling en ondergetekende kon de middag beginnen.
Van elke bewoner werd het levensverhaal verteld door de eigen familie. Mooie verhalen, ontroerend, verdrietig en verbijsterend soms ook. Wat opviel was, dat alle bewoners al in hun jonge jaren met veel angst te maken hebben gehad, als kind of als tiener in oorlogstijd; in het Jappenkamp, opgesloten in een kelder nadat het huis plat was gebombardeerd, met gevaar voor eigen leven verbonden waren aan verboden organisaties, een verboden krant rondbrachten, gevlucht zijn, familieleden verloren in het oorlogsgeweld, enz. enz. En na de oorlog waren studie of werk niet vanzelfsprekend binnen handbereik, daar moest veel moeite voor worden gedaan en vaak lang voor worden gereisd. Velen legden een grote maatschappelijke betrokkenheid aan de dag. Er werd lang en hard gewerkt, een bewoonster heeft dat zelfs tot haar 75e levensjaar volgehouden. (De dames moesten destijds stoppen met werken als ze in het huwelijk traden of een kind kregen. Velen pakten het werk zo snel als toegestaan weer op.) Veel bewoners hebben les gegeven in het onderwijs, cursussen gegeven of asielzoekers de Nederlandse taal onderwezen. Een bewoonster gaf het vak “omgangskunde” aan aankomend gezinsverzorgenden, “zodat de meisjes zich aan konden passen aan elk milieu”. Foto’s illustreerden de levensverhalen, gaven beeld aan het leven van de bewoner. Liefdevolle familieleden waren aanwezig om, met hun verhalen, deze dag vorm te geven. We hebben allemaal genoten van deze dag en geluisterd naar de muziek uit de 30er, 40er en 50er jaren die aansloot op het thema en wat werd verzorgd door Mariske Hekkenberg. Dat zo’n dag niet alleen feestelijk maar ook zeer vermoeiend is voor onze bewoners illustreert wel het feit dat om 20.00 uur, anderhalf uur na afloop, alle bewoners moe maar voldaan lagen te slapen! We kunnen terugkijken op een geslaagde dag en zullen hier nog lang van na genieten. Dank aan allen: familieleden, medewerkers en vrijwilligers (en de weergoden), die deze dag tot zo’n succes hebben gemaakt!!

Jessica van Min, welzijn en activiteiten Huis Welgelegen

Wilt u een rondleiding bij Huis Welgelegen? Belt u dan met locatiemanager Sanne Muurling via telefoonnummer 06-48350139.

Ga terug naar het overzicht