Fusie Domus Magnus en DS Verzorgd Wonen

Fusie Domus Magnus en DS Verzorgd Wonen

/Nieuws

DS Verzorgd Wonen en Domus Magnus gaan in februari fuseren. Beide organisaties bieden persoonlijke zorg en hoogwaardige dienstverlening aan ouderen op kleinschalige, exclusieve locaties. De nieuwe organisatie gaat verder onder de naam van Domus Magnus.

Zowel Domus Magnus als DS Verzorgd Wonen hebben een hoge kwaliteitsstandaard op het gebied van wonen, dienstverlening en zorg. Directeur Hans Bos van DS Verzorgd Wonen; “Door samen verder te gaan, ontstaan er grote voordelen. In de nieuwe situatie heeft de organisatie een schaalgrootte die past bij de huidige tijd. Kleinschaligheid per locatie is alleen duurzaam als er een solide en professioneel bedrijf achter staat. Door samen te gaan kunnen we een nog hogere kwaliteit bieden, terwijl de overhead kosten per woonzorglocatie laag gehouden worden.”

Directeur Erwin Miedema zal de rol van algemeen directeur behouden. De heer Bos zal zich in het nieuwe bedrijf richten op het opzetten van nieuwe luxe woonzorglocaties ten behoeve van Domus Magnus. Er zullen geen ontslagen vallen.

De nieuwe organisatie gaat verder met elf bestaande kleinschalige locaties en vier nieuwe locaties in ontwikkeling. In totaal zullen er 560 medewerkers werkzaam zijn. Directeur Domus Magnus Erwin Miedema; “De fusie past in onze strategie van substantiële groei. De vestigingen van Domus Magnus en DS Verzorgd Wonen zorgen samen voor een goede spreiding over midden Nederland. Daarnaast lijken de organisaties erg complementair in kennis en ervaring ”.

Ga terug naar het overzicht