Decembermaand feestmaand

Decembermaand feestmaand

/Blogs

December, de maand van licht en feest, van samenzijn. Stilstaan bij wat goed is gegaan en wat er in het nieuwe jaar anders zou kunnen. De maand van geven en ontvangen. Wensen, attenties, lekkernijen en verrassingen. Aandacht voor elkaar, voor warmte, kleuren en geuren.

Kerstboom
Bij woonzorglocatie Klein Engelenburg mochten we afgelopen week een mooi cadeau ontvangen van meneer K. die vorig jaar zes weken in het zorghotel verbleef. Want naast een woonzorgvoorziening voor ouderen is Klein Engelenburg ook een zorghotel, voor als u bijvoorbeeld tijdelijke zorg nodig heeft na een operatie. In het najaar belde deze meneer ons op, met de mededeling dat hij het zo fijn bij ons had gevonden dat hij graag iets terug wilde doen. Hij verzamelt al twintig jaar kerstboomversieringen en nu had hij bedacht dat hij graag een boom met versieringen bij Klein Engelenburg wilde plaatsen. Wat een mooi aanbod!

Stichting Ijoor
Afgelopen week is de boom in de huiskamer neergezet. Natuurlijk is dat altijd een gezellig moment, juist ook voor bewoners. Meneer had hulpengelen meegenomen, Ingrid en Babette. Met elkaar hebben we gesproken over de mooie dingen van Kerst. Voor meneer was dat vooral het samenzijn met mensen, de warmte en het geven van aandacht. Hij vindt het bijvoorbeeld fijn om verhalen voor te lezen aan mensen, liefst met beeld en geluid erbij, zodat het meer herkenning oproept en beter beklijft. Vandaar ook zijn verzamelingen kerstspullen. Hij heeft inmiddels de stichting Ijoor opgericht, die in 2018 veel meer van dit soort initiatieven zal gaan uitvoeren. Doelstelling is om mensen te helpen. Vooral met activiteiten voor ouderen, om hen zo nodig uit een isolement te halen. Maar ook voor anderen die wat extra’s kunnen gebruiken, bijvoorbeeld door een vakantiewoning beschikbaar te stellen voor mensen die dat zelf eigenlijk niet kunnen betalen. Tegen een kleine vergoeding of voor een tegenprestatie kunnen zij dan een week gebruik maken van een chalet bij een camping. De doelstelling is heel breed, zo willen ze ook mensen die moeilijk aan het werk komen of in een reïntegratieproces zitten weer verder helpen. Een mooi voornemen voor het nieuwe jaar!

Kerstgedachte
De boom werd mede opgetuigd door Babette Visser. Zij is van stichting Casa Segunda Vida, waar voorwerpen een tweede leven wordt gegund. Ook hier willen ze een groter maatschappelijk belang dienen door bijvoorbeeld een dagbestedingsproject op te gaan zetten. De stichtingen werken nauw samen. Voorwerpen uit de winkel van Casa Segunda, zoals bijvoorbeeld oude gereedschappen of keukenspullen gebruikt Meneer K. weer ter illustratie bij zijn verhalen. De doelstellingen van de stichtingen passen goed bij de kerstgedachte.

Geuren
We praten nog verder over Kerst en over hoe dat vroeger bij de bewoners ging. Geuren en muziek worden genoemd, ook heel belangrijk bij het ophalen van herinneringen. Als het gezichtsvermogen achteruit gaat zijn dat mooie hulpmiddelen. Het past allemaal in het verhaal van meneer K. Zijn bedoeling is om een wereld van herkenning op te roepen bij mensen, met name bij ouderen. Hij werd gelijk beloond, want een bewoonster ging van dichtbij kijken wat er nu precies in de boom werd gehangen. “Oh, wat een leuk vogeltje. En wat een mooi paardje”. “Kijk”, zei meneer glunderend, “Daar doe ik het voor. En mag ik dit jaar weer een Kerstverhaal bij jullie komen voorlezen?” Natuurlijk mag dat, het past heel goed bij alle activiteiten die we hebben gepland in deze maand!

Joosje van Dam  
Hoofd Activiteiten en welzijn Klein Engelenburg  
j.vandam@domusmagnus.com   

Ga terug naar het overzicht