De geschiedenis: 'Van Overbaank tot Ter Weegen'

De geschiedenis: 'Van Overbaank tot Ter Weegen'

/Blogs

Graag vertellen wij u de prachtige geschiedenis van Huis ter Weegen.

Als we in de woonkamer van het huis met de bewoners koffie drinken vragen we ons wel eens af: “Hoe oud is Huis ter Weegen eigenlijk?” “Wie hebben hier allemaal gewoond? “Wie was de eerste eigenaar?” “Hoe zagen de mensen er in die tijd uit? “ Tot voor kort tastten we hierover volkomen in het duister. Hoe het ongeveer geweest moet zijn en wie de bewoners en de eigenaren waren, weten we sinds kort dankzij collega Henny Pikkert. Zij sprak met verschillende mensen, dook in archieven en doorzocht het internet. Deze schat aan informatie vormt een prachtig en enerverend beeld van de geschiedenis van Huis ter Weegen dat ik vanaf deze plek graag met u wil delen in meerdere afleveringen.

Het begon allemaal met Mr. P.J. Th. van Hamel, midden 1800 een grootgrondbezitter. Hij was o.a. eigenaar van het buitengoed Baank. Hij verkocht in 1844 een stuk grond aan de overkant van Huize Baank aan Abraham van Suchtelen. Abraham liet in 1848 op dit stuk bouwgrond een huis bouwen en noemde het ‘Overbaank’. In 1966 kreeg de toenmalige eigenaar van het huis een vergunning om het huis te verbouwen van een particuliere woning tot een ‘Bejaardenpension’. Het kreeg de naam ‘Rubela’. In 1997 kocht de familie de Jong het pand en doopte het ‘Huis ter Weegen’.

Op 1 april bestaat Huis ter Weegen dus eigenlijk 50 jaar als veilige haven voor ouderen. Heden ten dage noemen we het ‘Woonzorgcentrum’.

Als ik op zoek ga naar hoe het er voor stond in 1848 in Nederland kom ik er achter dat het geboortejaar van Huis ter Weegen een bijzonder jaar was: “1848 was wereldwijd een veelbewogen jaar. Europa stond in het teken van diverse revoluties, onder andere in Parijs, Rome, Pruisen, Wenen en Hongarije. De Nederlandse koning Willem II nam met grote zorg kennis van de ontwikkelingen op het wereldtoneel. Hij probeerde te voorkomen dat in Nederland een revolutie uitbrak, door in te stemmen met de invoering van een nieuwe Grondwet, die zijn macht danig inperkte. Het zou het begin markeren van een modern Nederland met een parlementaire democratie. (bron: Historisch Dagblad)”

Of dat tekenend zou zijn voor de veelbewogen geschiedenis van Huis ter Weegen? Wie zal het zeggen. In de periode van 168 jaar dat het huis bestaat zijn er veel verschillende bewoners en eigenaren geweest. De geallieerden hebben er nog even in gebivakkeerd ‘The 1st canadian Tipper Platoon’. Er zou een groep gelovigen in hebben gewoond aldus de geruchten, diverse gezinnen met fameuze voorouders of nazaten en ook de bekende componist en dirigent Marius Adrianus Brandts Buys jr. Een krantenartikel uit 1903 in notabene drie verschillende kranten, verhaalt van een bijna hilarische ‘Brutale’ inbraak. Maar daarover in de volgende aflevering meer.

De vraag die nu bij mij oprijst is deze: ”Wat als iemand zoals Henny over 100 jaar, in het jaar 2116, weer eens de archieven induikt en deze stukjes vindt?”

Ga terug naar het overzicht