Kunstzinnige therapie valt in de smaak bij de bewoners van Holland

Kunstzinnige therapie valt in de smaak bij de bewoners van Holland

/Blogs

Als het aan de activiteitenprogramma’s ligt, hoeven onze bewoners niet stil te zitten. Op iedere locatie biedt het welzijnsteam bezigheden aan zoals bloemschikken, bewegen op muziek en filmmiddagen. Bij Holland mogen de bewoners zich op de maandagen van hun creatiefste kant laten zien: dan staat de locatie in Baarn in het teken van kunstzinnige therapie. 

Uit de losse pols

In de kunstzinnige therapie worden technieken uit de beeldende kunst gebruikt om mensen te ondersteunen in hun ontwikkeling. In de praktijk betekent dit dat er op Holland voornamelijk geschilderd en getekend wordt. Voor iedere bewoner die kunstzinnige therapie volgt, gaat het traject anders. De creatieve mogelijkheden zijn groot! De ene keer kopiëren we een geliefd schilderij van een bekende kunstenaar. De andere keer schilderen we juist ‘uit de losse pols’ een tafereel uit de eigen biografie van de bewoner. Er ontstaat altijd een persoonlijk beeld.

Effect van kunstzinnige therapie

Het kunstzinnig werken blijkt vaak een positief effect te hebben. De bewoner wordt ontspannen van het tekenen of schilderen. Vaak worden er beelden uit de natuur gebruikt als inspiratiebron. Dat geeft houvast, is concreet en herkenbaar. Daar waar het niet meer lukt het geheel te overzien, helpt de kunstzinnig therapeut Marjolein soms een handje om de grote lijnen te blijven herkennen. Daardoor is kunstzinnige therapie ook bij bijvoorbeeld dementie goed inzetbaar. In het algemeen bepaalt de bewoner zo veel mogelijk zelf. Het kan grote voldoening geven om zelf een schilderij te maken. Zeker in een levensfase waarin vermogens vaak afnemen en afscheid genomen moet worden van een zelfstandig bestaan. In de praktijk lukken dingen soms niet meer, maar op papier kan nog steeds alles.

Meer weten?
Wilt u meer informatie ontvangen over (het welzijnsprogramma van) locatie Holland? Kijkt u dan hier, of bel met 
085-0645910.

Ga terug naar het overzicht