Bericht 8: Verdere versoepeling bezoekregeling per 3 juli

Bericht 8: Verdere versoepeling bezoekregeling per 3 juli

/Nieuws

Sinds 3 juli is de bezoekregeling voor de locaties van Domus Magnus verder versoepeld. Middels dit bericht informeren wij u over de nieuwe afspraken.

Samen verantwoordelijk voor een veilige omgeving
Om het nieuwe beleid succesvol uit te voeren, is het noodzakelijk dat Domus Magnus een veilige en beschermde omgeving blijft bieden aan bewoners, medewerkers en bezoekers. Daarom verzoekt Domus Magnus alle bezoekers om zich aan de RIVM richtlijnen en onderstaande afspraken te houden. Domus Magnus vertrouwt erop dat iedereen zijn of haar eigen verantwoordelijkheid hierin blijft nemen. 

De versoepelingen en afspraken per 3 juli 2020:
• Allereerst en voor iedereen geldt dat de 1,5 meter afstand houden en het naleven van de hygiënemaatregelen noodzakelijk blijft. Is het niet mogelijk om de 1,5 meter afstand te houden, dan wordt er een mondneusmasker gedragen.

• Reserveren voor een bezoek aan de locatie is niet meer verplicht. Mocht een locatie van Domus Magnus het reserveringssysteem toch nog willen hanteren, dan vult de locatie dit zelf in, in overleg met de lokale cliëntenraad.

• Het aantal bezoekers per bewoner is ongelimiteerd. Het aantal personen per bezoek is maximaal vier. Indien het bezoek bestaat uit meer dan vier personen, dan dient de locatiemanager vooraf op de hoogte te worden gebracht. Het bezoek vindt plaats in het appartement van de bewoner(s), buiten of in de daartoe aangewezen ruimtes.

• Bezoekers geven bij binnenkomst een gezondheidsverklaring af. De locatie stelt hiervoor een invulformulier beschikbaar. Deze maatregel hanteert Domus Magnus voor het geval zich onverhoopt een besmetting voordoet, zodat de GGD brononderzoek kan doen.

• Indien bezoekers en bewoners met de auto weggaan, dragen alle inzittenden een mondneusmasker, gezien hier de 1,5 meter niet gehanteerd kan worden.

• Huisdieren zijn weer welkom als het reproductiegetal 2 weken lang onder de 1 is. Dit getal laat het aantal mensen zien dat door één persoon kan worden besmet.

 • Concerten, met uitzondering van zang, zijn ook binnen weer toegestaan, mits de 1,5 meter afstand kan worden gewaarborgd.

Rondleidingen voor geïnteresseerden
Het is mogelijk om de locatie van uw interesse te bezichtigen tijdens een rondleiding. Hiervoor dient u een afspraak te maken zodat de rondleiding gepland kan worden en wij u kunnen informeren over de gang van zaken. Een afspraak voor een bezichtiging kan zowel online als telefonisch (085-0645910) worden gemaakt. Heeft u nog vragen? Neemt u dan gerust contact met ons op.

Ga terug naar het overzicht