Aanwijzing voor Domus Magnus

Aanwijzing voor Domus Magnus

/Nieuws

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) geeft Domus Magnus een aanwijzing om de kwaliteit en veiligheid van de zorg te verbeteren. Concreet betekent dit dat binnen zes maanden een aantal verbeteringen doorgevoerd moeten zijn.

De directie van Domus Magnus ziet in de aanwijzing een krachtige stimulans. De verbeteringen, die ze zelf ook al nastreefde en in gang had gezet, worden versneld doorgevoerd en zijn essentieel voor aanbieders van kleinschalige ouderenzorg.

Domus Magnus bestaat sinds 2004 en is ontstaan vanuit het idee om in een situatie zoals thuis de mooiste vorm van zorg, welzijn en leven te bieden. In toenemende mate tekent zich een maatschappelijke ontwikkeling af waarin ouderen langer thuis blijven wonen, welke zich ook vertaalt in een geleidelijke toename van de zorgzwaarte van de bewoners. Deze ontwikkeling is niet specifiek voor Domus Magnus maar geldt voor alle ouderenzorgorganisaties in Nederland.

Om ook de complexere vormen van zorg en ondersteuning te kunnen bieden, is het nodig om extra kennis en expertise te ontwikkelen. Er zijn mensen en middelen vrijgemaakt om de reeds ingezette maatregelen te versterken en uit te breiden, zodat de kwaliteit van het wonen, leven en de zorg naar een nieuw niveau wordt gebracht. Een goed voorbeeld is dat Domus Magnus inmiddels een landelijk werkend behandelteam heeft met eigen specialisten ouderengeneeskunde en psychologen. Zij bieden exclusief voor de eigen bewoners extra verzorging en begeleiding. Door het goede rondom het wonen en welzijn in de huidige situatie te behouden en te verdiepen in de zorg ontstaat een nieuwe en unieke vorm van particuliere intensieve ouderenzorg. Daarmee wordt aangesloten bij de aanwijzing zoals die door de Inspectie thans is gegeven.

Ga terug naar het overzicht